Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – I Am Mindful, Mindfulness Training

 

Verwerking van je aanmelding
Aanmelden doe je op de website van I Am Mindful door het formulier op de pagina MBSR 8 weekse training online in te vullen en te verzenden.  Je gaat daarmee akkoord met deze voorwaarden.

 

Na ontvangst van het formulier zal de trainer contact met je opnemen voor een intakegesprek. Het kan ook zo zijn dat je alleen je interesse aan geeft op het contactformulier, waarna je in het kennismakingsgesprek tot een overeenkomst tot deelname komt.
Als je de training wilt gaan volgen, stuurt de trainer de factuur en de Algemene Voorwaarden. Als je akkoord gaat met de algemene voorwaarden betaal je hierna het cursusgeld. Na ontvangst daarvan heb je definitief een plaats in de training.

Aanwezigheid
Je doet je uiterste best om alle trainingsdagen aanwezig te zijn in het belang van jezelf en de groep. Mocht je onverhoopt een dag missen dan kan deze dag telefonisch met de trainer worden nabesproken. Deze dag kan niet ingehaald worden. De stiltedag kan, indien er plaats beschikbaar is, wel op de eerstvolgende stiltedag ingehaald worden.
Indien de trainer niet aanwezig kan zijn op een van de aangegeven cursusdata zal de cursus met een week worden verlengd op dezelfde dag en tijd. De deelnemers houden rekening met deze mogelijkheid. In uitzonderlijke gevallen kan de trainer er voor kiezen een andere trainer de training te laten verzorgen.

Annulering
Na het definitief worden van de aanmelding geldt de volgende annuleringsregeling:

-Tot vier weken voor startdatum van de training wordt € 75,- p.p. in rekening gebracht.

-Bij annulering van vier weken tot een week voor aanvangsdatum is dat 50% van het cursusgeld.

-Binnen een week voor aanvangsdatum of na aanvang van de training is geen restitutie mogelijk.
Mocht de trainer de gehele training moeten annuleren, dan ontvang je daarvan bericht en wordt je op de eerstvolgende beschikbare training geplaatst. Je ontvangt een nieuwe bevestiging. Mocht je dit niet willen dan wordt een eventueel gedane betaling binnen twee weken teruggestort op jouw rekening. De trainer is niet aansprakelijk voor enige geleden schade wegens het verzetten of annuleren van de training.

Kosten en materiaal
De trainingskosten staan vermeld op de website van I AM MINDFUL op de pagina ” MBSR 8 weekse training ” (zie lesaanbod). Cursusmateriaal, benodigde geluidsbestanden, thee en BTW zijn inbegrepen,  eten op de stiltedag neem je zelf mee.
Voor deelnemers met aantoonbaar beperkte draagkracht zijn aanpassingen tijdens het kennismakingsgesprek bespreekbaar met de trainer. De kosten kunnen ook in termijnen worden voldaan.

Vertrouwelijkheid
De naar I AM MINDFUL door jou ingestuurde persoonlijke gegevens worden alleen doorgestuurd naar de trainer(s) en alleen gebruikt voor administratieve doeleinden. Ze worden niet met derden gedeeld.

 

Tijdens de training creëren wij samen een veilige omgeving waarbij wij de lesruimte en elkaar met respect -en al het besprokene vertrouwelijk- behandelen. I AM MINDFUL heeft het recht om deelnemers die hier niet naar handelen de toegang tot de training te ontzeggen.

Disclaimer
Jij bent altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor- en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid.

Dientengevolge kan je I AM MINDFUL en/of de trainer niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan.

 

Neem in het geval van geestelijke of lichamelijke klachten contact op met uw huisarts. Persoonlijke eigendommen van deelnemers zijn tijdens de training in beheer van de jezelf. De trainer kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen.

 

AnitaAlgemene Voorwaarden